آسیان تجارت

شرکت آسیان تجارت در سال 1372 با رویکرد پیشبرد تجارت بین المللی در منطقه تاسیس گردید. این شرکت در سال 1389 طی قرارداد 35 ساله ترمینال فرآورده های نفتی بندر فریدونکنار را به اجاره خود درآورد. در حال حاضر این شرکت کار ساخت فاز اول این ترمینال را به پایان برده و فاز دوم در دست ساخت می باشد. ظرفیت مخازن احداث شده در فاز اول 27000 تن می باشد. همچنین در فاز 2 ساخت و ساز ظرفیت هدف 23000 تن جهت نگهداری انواع فرآورده های سبک و سنگین می باشد. کلیه تجهیزات تخلیه و بارگیری اعم از دوشهای تخلیه و بارگیری و خط لوله اسکله آماده و در حال بهره برداری می باشد. این شرکت تا به امروز در حدود 520 هزار تن عملیات تخلیه و بارگیری از کشتی به مخازن، تانکر و بالعکس انجام داده است که بدینوسیله توانسته از لحاظ عملیاتی اعتبار و نامی خوش برای خود به همراه داشته باشد.

خدمات: 
انتقال فرآورده‌های عملیاتی
فعالیت‌ها: 
فرآورده های قابل عملیات در این ترمینال به شرح زیر است :
نفتا
گازوئیل
بنزین
نفت کوره (مازوت)
روغن پایه
ویدیو معرفی: 

مدیران ارشد

مدیر عامل
رزومه
قائم مقام مدیر عامل
رزومه

معاونت‌ها

معاونت مالی اداری
رزومه
معاونت فنی
رزومه

سرپرستی‌ها

سرپرست عملیات و عمرانی
رزومه
سرپرست فنی و مکانیکال
رزومه
سرپرست اداری
رزومه
سرپرست مالی
رزومه