رضا شریفی

سرپرست اداری

سال تولد: 1364

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت صنعتی / دانشجوی کارشناسی ارشد MBAگرایش مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

سابقه فعالیت:

-         1387-  1392                       مسئول پشتیبانی و تدارکات و منابع انسانی شرکت مازن گاز.

-         1388 –1393           مسئول منابع انسانی برخی پروژه های گازرسانی بین شهری در استان مازندران.

-         1390 –اکنون           کارشناس منابع انسانی در برخی پروژه های مدیریت منابع انسانی در بخش خصوصی و گردشگری کشور

-         1394 –1393             کارشناس عملیات و امور گمرکی ترمینال نفتی بندر فریدونکنار.

1397 اکنون      مسئول امور اداری ترمینال نفتی بندر فریدونکنار