علی احمدی

مدیر عامل

سال تولد: 1364

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد زیست دریا

سابقه فعالیت:

 • 1384 –1388            مسئول المپیاد زیست کشور
 • 1388 –1391           مسئول گروه دبیران زیست شناسی مرکز علامه حلی 2 تهران
 • 1391 –1394           مسئول هماهنگی شرکت پتروقصر
 • 1392 –اکنون            مدیر عامل شرکت آسیان تجارت
 • 1395 –اکنون            رئیس هیأت مدیره شرکت پتروقصر
 • 1390 –اکنون            رئیس هیأت مدیره شرکت سیسام سهند

سوابق متفرقه:

 • 1384 –1386            دبیر انجمن های علمی دانشکده علوم دانشگاه گیلان
 • 1384 –1386            نایب دبیر انجمن های علمی دانشگاه گیلان
 • 1386                        نایب دبیر کل انجمن های علمی زیست شناسی دانشگاه های کشور
 • 1391                       ارزیاب میزان تخریب زیست محیطی فازهای 13 ، 14 ، 23، 24 پارس جنوبی
 • 1392                       پایش زیست محیطی جزایر شیدور –هندورابی
 • 1393                      مدرس غواص CMAS
 • 1394                     مدیریت اجرایی شناورهای Amal 7  و Tipa 1
 • 1395                      مدرس غواصی مدرک بین المللی SSI