امیر احمدی زنوز

قائم مقام مدیر عامل

سال تولد: 1362

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد MBAاز کالج cavandishانگلستان

سابقه فعالیت:

-         1382                       دریافت جایزه معمار برای طراحی برتر

-         1383 –1386           ناظر ارشد طراحی معماری مهندسین مشاور

-         1384 –1387           رییس آتلیه دفتر مهندسین مشاور

-         1385 –1389                مدیر استراتژیک دفاتر مهندسین مشاور

-         1388 –1389               مدرس دانشگاه در ایران و cavandishانگلستان

-         1388 –1389                نماینده قانونی cavandishانگلستان در ایران

-         1390 –1392               سرپرست عملیات عمرانی شرکت راهبران بندر فریدونکنار

1392 اکنون      سرپرست ترمینال نفتی بندر فریدونکنار