اویس عباس زاده درزیکلایی

سرپرست مالی

سال تولد: 1362

مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری/ دانشجویی کارشناسی ارشد حسابداری

سابقه فعالیت:

  • 1384                      تنخواه گردان شرکت پره صیادی شمال
  •  1385 –1387           مسئول مالی شرکت فر عمران شهر
  • 1391 –اکنون           مسئول مالی شرکت آسیان تجارت بندر فریدونکنار