محمد روحانی سوته

سرپرست فنی و مکانیکال

نام و نام خانوادگی: محمد روحانی سوته

سال تولد: 1362

مدرک تحصیلی: کارشناسی عمران

سابقه فعالیت:

1390 –1393  سرپرست کنترل کیفیت (QC) در ساخت مخازن ذخیره

1393–اکنون    معاونت مکانیکال شرکت آسیان تجارت